top of page

Szabályok

Fontos elolvasni

A falmászás olyan sport, amely komoly személyi sérülés veszélyét is magában hordozhatja. E sport gyakorlóinak fel kell ismerniük és tudomásul kell venniük e veszélyeket, és ennek megfelelő figyelemmel, felelősséggel kell gyakorolniuk tevékenységüket.

 • A teremben csak azok a személyek tartózkodhatnak, akik elolvasták a szabályzatot, és aláírásukkal igazolták azt, hogy tisztában vannak a szabályzattal, a mászás kockázataival illetve saját felelősségükre sportolnak a teremben.

 • 14 éven felüli gyermekek kizárólag írásban rögzített szülői meghatalmazással tartózkodhatnak egyedül a teremben, illetve szülői felügyelettel.

 • 14 éven alul gyerekek csak szülői vagy más felnőtt felügyelet alatt tartozkodhatnak a teremben

 • A mászóterem képviselője a Falmester/recepciós, aki a biztonságos és balesetmentes üzemeltetésért felelős személy. Így a kérését, vagy utasítását maradéktalanul (vita nélkül) be kell tartani. A biztonságos működtetéshez a teremben tartózkodó személy odafigyelésére van szükség.

 • A létesítmény befogadó képessége 20 fő, ezért érkezési sorrendben vehető igénybe a mászófal. A bérlet soron kívüli belépésre nem jogosít.

 • A belépő és a bérlet alkalmanként 2 óra benntartózkodásra jogosít. A 2 órás limit csak telt ház esetén lép életbe!

 • A napijegy napi egyszeri belépésre jogosít. 

 • Az öltöző használata kötelező! Öltözőszekrényt érkezési sorrendben tudunk biztosítani.

 • Az öltözőszekrényekben vagy az épület más területén elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!

 • A mászótermet csak megfelelő ruházatban lehet használni: tilos zsinórokkal, szíjakkal, tépőzárakkal ellátott ruhában mászni, mert beakadhat és balesetveszélyes. Mászás közben ékszer viselése nem javasolt.A hosszú hajat össze kell kötni.

 • Fontos, hogy mászás előtt minden ékszert le kell venni, különös tekintettel a komoly balesetveszélyt jelentő gyűrűre, karkötőre, karórára és bármire, ami mászás közben a fogásokba beleakadhat.

 • A mászófalat használni csak mászó- vagy más tiszta talpú tornacipőben szabad!

 • A teremben a magnézium használata egészségügyi okokból szabályozott. Csak tiszta porzsákba helyezett magnéziumgolyó, vagy folyékony magnézium használható. A porzsákot derékkötő nélkül (a mászóra nem rögzítve) szabad a terembe vinni. Mindenkit kérünk a lehető legkevesebb (porolással járó) magnéziázásra.

 • A teremben ugrálni veszélyes és tilos, mert nagy az egymásra esés veszélye.

 • Az edző sarkot kizárólag tiszta talpú csere cipőben vagy papucsban lehet használni.

 • Lehetőség van mászócipő bérlésére. A bérelt felszerelések nem rendeltetésszerű használatából adódó kár a bérlőt terheli.

 • A mászófal közelébe, valamint a biztonsági szivacsszőnyegre ételt (ide értve rágógumit, cukorkát is), italt, testi épséget veszélyeztető, sérülést, balesetet okozó tárgyakat (pl.üveg tárgyak, ütő-, vágó eszközök, stb.) szigorúan tilos behozni, valamint a mászófal alatti zónában (szivacsszőnyegen) hagyni!

 • A boulder falon beülőben mászni tilos. Derékra rögzített magnézium zsák használata tilos a boulder falon.

 • A létesítmény területére háziállatot behozni tilos.

 • A boulderezés is lehet balesetveszélyes, ezért körültekintően kell használni az eszközöket. Figyelni kell minden falhasználóra, ne kerüljünk soha egy éppen mászó személy alá. Amennyiben rendellenességet észlelsz, azonnal jelezd a Falmesternek!

 • Mászó ember alá állni csak biztosítás (spotolás) céljából szabad, ha ezt a mászó előzetesen kérte, vagy a szituáció indokolja.

 • Kérjük kerüljék a falról való leugrást amennyiben ez lehetséges

 • A mászófalon csak a fogásokat, elemeket lehet fogni, illetve lépni, a fal tetején történő kimászás (topout) nem megengedett. A mászófalon mászó személy alatt, illetve fölé mászni tilos!

 • A fogásokat áthelyezni nem szabad, a kilazult fogásokat az észlelést követően kérjük, hogy az instruktoroknak, vagy a falmestereknek jelentsék. Kérjük, hogy a mászófal esetleges meghibásodását haladéktalanul jelentsék a mászófal vezetőjének.

 • A falon történő oldalazás (traverzálás) a mászóteremben nem megengedett.

 • A mászóteremben tilos a dohányzás, alkoholos italok és a kábítószer fogyasztás! A mindenkori falmester bármikor jogosult megtagadni a belépést olyan személyeknek, akik vélhetően ittas, kábító- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt állnak.

 • A gyermekkel érkezőket megkérjük, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeit, és tisztelje meg a többi mászót azzal, hogy nem hagyja gyermekeit játszani, kiabálni a falak környékén. A szaladgáló gyerekek gyors és kiszámíthatatlan mozgása és hangoskodása megzavarhatja a mászókat, és komoly balesetveszélyt jelenthet!

 • A mászóterem üzemeltetője felügyeletet a mászóterem területén nem biztosít. A mászóterem nem gyermekmegőrző.

 • A mászótermet csak egészséges, sportolásra alkalmas állapotban szabad használni. Fertőző betegek nem látogathatják a mászótermet!

A mászótermet használók a használattal, jelenlétükkel elfogadják a jelen Mászóterem Házirend szabályait. Jelen Mászóterem Házirendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.

Gyermekeiket ne hagyják felügyelet nélkül!

Ha gyerekkel érkezel:
- megkérünk minden szülőt és kísérőt, hogy kísérje figyelemmel gyermekeit, és tisztelje meg a többi mászót azzal, hogy nem hagyja gyermekeit játszani, kiabálni a falak környékén. A szaladgáló gyerekek gyors és kiszámíthatatlan mozgása és hangoskodása megzavarhatja a mászókat, és komoly balesetveszélyt jelenthet!

Lehetséges kockázatok, balesetek:
-balesetet okozhat minden nem megfelelően vagy nem megfelelő odafigyeléssel alkalmazott eszköz. Saját biztonságod érdekében gondosan tájékozódj az általad használt felszerelésekről és rendszeresen ellenőrizd azok állapotát, épségét.
-a mászóterem által biztosított felszereléseket (kötelek, beülők, fogások) rendszeresen ellenőrizzük és szükség esetén azonnal gondoskodunk azok cseréjéről. Ezért is kérünk, hogy azonnal jelezd, ha azoknál bármi hibát észlelnél.

bottom of page